An toàn công cộng

011415_Public Safety Briefing_0002

 

Là một cựu nhân viên cảnh sát và thời gian dài, Phó Thống đốc Ray Tenorio biết đầu tay những thách thức mà ngành an ninh công cộng tại Guam đang phải đương đầu với. Ông nắm rõ các vấn đề khác nhau, từ sự thiếu hụt về nhân sự và cơ sở hạ tầng thiết bị, đến chậm và không thanh toán làm thêm giờ và rất cần để xây dựng năng lực. Kiến thức của mình về những vấn đề này, cùng với sự cam kết sâu sắc của mình để giữ tất cả các khía cạnh của sự an toàn của cộng đồng, là những gì dẫn đốc Eddie B. Calvo bổ nhiệm ông là Overseer An toàn Công cộng.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Phó Thống đốc Tenorio tăng cường liên cơ quan và quan hệ liên bang; ủng hộ cho các cấp đủ kinh phí để giải quyết nhân, thiết bị, đào tạo và hỗ trợ đội tàu; trợ cấp liên bang tích cực tìm kiếm bất cứ nơi nào áp dụng, và làm việc chặt chẽ với Uỷ ban Tiêu chuẩn cán bộ và Đào tạo Hòa bình để nâng cao tiêu chuẩn cho giáo dục và thể dục thể chất.

Phó Thống đốc Tenorio sẽ tiếp tục tiến bộ này trong nhiệm kỳ thứ hai. Ông tiếp tục xây dựng mối quan hệ làm việc hiệu quả với các đối tác của liên bang và địa phương để giải quyết các vấn đề của cộng đồng. Cùng với Tổng chưởng lý, thành viên cấp của ngành Tư pháp và cơ quan lập pháp, và các cơ quan chính phủ khác nhau, Phó Thống đốc Tenorio đã đồng thời dẫn đầu các nhóm làm việc và một Ủy ban Blue Ribbon tập trung vào việc cải thiện chăm sóc y tế và các cơ sở tại Sở Cải Huấn. Phó Thống đốc Ray Tenorio cũng đang làm việc chặt chẽ với Sở Cảnh sát Guam và các bên liên quan khác để thực hiện một chương trình khu phố đảo rộng. Đây chỉ là một vài trong số nhiều dự án Phó Thống đốc Ray Tenorio giám sát.